O firmě

Firma Urban a spol. obchod s drahými kovy s.r.o. byla založena v roce 1999 jako společný německo český podnik. Zakladateli a společníky se stala společnost Carl Schaefer GmbH u.Co. zpraco- vatel odpadů s obsahem drahých kovů a výrobce polotovarů z drahých kovů a společnost Ladislav Urban významný výrobce zlatých a stříbrných šperků.
Činnost

  • prodej polotovarů, řetězoviny a součástek z drahých kovů
  • přepracování drahých kovů ze všech kovových odpadů
  • chemické analýzy obsahu drahých kovů ve slitinách
  • vytěžení drahých kovů z nejrůznějších druhů odpadů

Kitco

Au 999/1000 : 511,63 Kč
Au 585/1000 : 299,37 Kč
výkup Au 999/1000 : 450,00 Kč

Aktuality